Datagolv

Datagolv maximerar potentialen i serverrummet

Vi skapar en lösning anpassad till ert behov - både idag och i framtiden
- kontakta oss så berättar vi mer!

Med ett datagolv från Racktech utnyttjas utrymmet maximalt för att skapa en bra driftmiljö för servers samt annan teknisk utrustning. Ett datagolv ser till att kylningen finns där den behövs och säkerställer snabb och effektiv åtkomst till kablage.

Effektiv kylning blir allt viktigare!

Ett datagolv kombinerat med en kylenhet som trycker den kalla luften under golvet gör att man kan styra kylan direkt till de rack där den behövs bäst. Med dagens allt kraftigare servers och med den värmeutveckling det för med sig blir detta en allt viktigare funktion för att kunna hålla driftsäkerheten på en hög nivå.

Genom att effektivt styra kylan dit den verkligen behövs ges möjlighet att välja en mindre kylmaskin. Detta i sin tur ger stora besparingar i investering och servicekostnader vilket ofta betalar både datagolvet och mer därtill.

Säker driftmiljö

Datagolv

En väl genomtänkt driftmiljö med datagolv och kyla direkt till racken ger som resultat en högre driftsäkerhet och bättre upptid av de system som finns i hallen.

Förutom fördelarna ur kylsynpunkt är möjligheten till en optimerad kabeldragning ett annat viktigt argument som talar för datagolv. Med ett datagolv kanaliserar man nät och elkablage på ett strukturerat och säkert sätt. Lätt åtkommligt och med stor flexibilitet genom att man kan förbereda med uttag för kraft och nät på många olika platser i hallen.

När nästa rack skall installeras tar ni enkelt upp en golvplatta och har tillgång till både el, datanät och kyla. Snabbt och enkelt.

Totalekonomin

I sista änden handlar det om driftsäkerhet och pengar - med ett datagolv sparar ni kostnader genom att dragningen av kablage går betydligt mycket lättare. Upp till 40% mindre kostnad vid nyinstallation och 75% mindre kostnad vid konfigureringar!

Dessutom innebär ett datagolv att man kan styra kylluftluftflödet optimalt och därmed reducera storleken för kostsamma kylsystem.

Vilket datagolv skall man välja?

Det är helt beroende på er miljö och era behov. Det finns ett stort antal olika typer av golv med olika typer av beläggning anpassat för olika miljöer. Från enklare lösningar till varianter med ESD skydd för verkligt känsliga miljöer med stora behov av att reducera risken för statisk elektricitet.

Golvet byggs upp av justerbara stödben till den höjd man önskar och på dom läggs golvet med plattor 60 x 60 cm. Vid högre krav på bärighet kompletteras stödbenen med mellanliggande stringers mellan varje stödben. Stringers finns i olika utföranden beroende på tillämpning men gemensamt är att det är metallister som då hamnar under varje kant på plattan och förstärker golvet.

Golvplattorna kan ha olika egenskaper beroende på tillämpning. Hög brandsäkerhet, hög bärighet, ljuddämpning, ESD-skydd, metallklädda osv. Materialet i plattan är oftast högdensitetsspån eller gips. Högdensitetsspån ger en lättare och billigare platta medan gips har goda egenskaper mot te.x. brand.

Begränsningar att ta hänsyn till

Ett datagolv kan ha i stort sett vilken höjd som helst. Viss minimihöjd krävs i regel för att få en korrekt luftströmning och en bra kylning i de fall man använder golvet som transportör av kyla till er utrustning. Dagens datagolv klarar i regel stora tyngder utan problem, men det är ändå viktigt att känna till bärigheten och vilka godkända laster som systemet garanterat klarar.

Datagolv från Racktech

Effektiv styrning av kyla till de punkter i datahallen där kylan behövs bäst.
Högre tillförlitlighet av driftade system genom effektiv kylning.
Enkel och tidsbesparande kablering – säkert och effektivt.
Enkel åtkomst av rätt kablage vid installation och felsökning.
Kostnadseffektivt – reducera kostnader för kyla och kablering

Vi hjälper till i alla steg

Vi har många års erfarenhet av lyckade datagolvsinstallationer - kontakta oss gärna via formuläret nedan för en förutsättningslös diskussion.Kontakta oss för mer information och prisuppgift