Datagolv

Maximera potentialen i datahallen/serverrummet!

Med ett datagolv från Racktech utnyttjas utrymmet maximalt för servers samt serverutrustning. Vi ser till att kylningen finns där den som bäst behövs, säkerställer snabb och effektiv åtkomst till kablage och kontrollerar att golvet verkligen tål det slitage samt dom laster som det utsätts för.

Sammantaget ger det en unik lösning anpassad efter era behov - både idag och i framtiden - kontakta oss så berättar vi mer!

Effektiv kylning för en optimal miljö

Kombinerar man datagolvet med en kylenhet och trycker den kalla luften under golvet kan man styra kylan direkt till de rack där den behövs bäst. Med dagens allt kraftigare servers och den värmeutveckling som dom ger blir detta en allt viktigare funktion för att kunna hålla driftsäkerheten på en hög nivå.

Genom att styra den kalla luften dit den verkligen behövs kan man även spara pengar genom att välja en mindre kylmaskin vilket ofta betalar både datagolvet och mer därtill.

Säker driftmiljö

Med en väl genomtänkt struktur för datagolv och kyla till racken, så vinner man dessutom det som trots allt är allra viktigast; Man får en bättre driftsäkerhet och åtkomst till de system som driftas i servrarna. Ett system som driftas i en servermiljö men rätt förutsättningar blir tillförlitligare och får en optimal upptid.

Utöver stora fördelar ur kylsynpunkt är möjligheten till en optimerad kabeldragning ett viktigt argument för att använda datagolv. Med ett datagolv kan man kanalisera kableringen på ett strukturerat och säkert sätt och dessutom placera uttag för kraft på många olika platser och framförallt på rätt platser.

När nästa rack skall installeras tar man enkelt upp en golvplatta och har tillgång till både el, datanät och kyla. Snabbt och enkelt.

Totalekonomin

I sista änden handlar det om pengar - med ett datagolv sparar du helt enkelt pengar genom att dragningen av kablage går betydligt mycket lättare. Upp till 40% mindre kostnad vid nyinstallation och 75% mindre kostnad vid konfigureringar!

Dessutom innebär ett datagolv att man kan styra luftflöden så att kylningen bara används där den behövs och kan reducera storleken på det kostsamma kylsystemet. Allt tyder på att kylningen i datahallar kommer bli en större och större kostnadsfråga, så en investering i ett bra datagolv kan mycket snart visa sig lönsam.

Vilket datagolv skall man välja?

Som alltid beror det på hur din miljö och dina behov ser ut. Vi har golv med olika typer av beläggning för olika miljöer. Från enklare lösningar till rena ESD golv för verkligt känsliga miljöer med behov av att reducera risken för statisk elektricitet.

Hur det praktiskt fungerar

Golvet byggs upp av justerbara stödben i den höjd man önskar och på det läggs själva golvet med plattor 60 x 60 cm stora. Har man krav på ett golv med hög bärighet kompletteras stödbenen med mellanliggande stringers mellan varje stödben. Stringers är metallister som då hamnar under varje kant på plattan och förstärker golvet.

Det finns plattor med många olika typer av egenskaper. Hög brandsäkerhet, hög bärighet, ljuddämpning, ESD-skydd, metallklädda osv. Materialet i plattan är oftast högdensitetsspån eller gips. Högdensitetsspån ger en lättare och billigare platta medan gips har goda egenskaper mot brand t.ex.

Begränsningar att ta hänsyn till

Ett datagolv kan ha i stort sett vilken höjd som helst. Viss minimihöjd krävs i regel för att få en korrekt luftströmning och i slutänden en bra kylning. Självklart måste man också se till att den fysiska höjden som blir kvar efter höjningen är tillräcklig för rummet i fråga.

Dagens datagolv klarar i regel stora tyngder utan problem, men det är ändå viktigt att känna till bärigheten och vilka godkända laster som systemet garanterat klarar.

Fördelar med datagolv från Racktech

Styr kylan i serverrummet - till serverrack, där kylan behövs bäst.
Ta hand om kablage - snyggt och effektivt.
Ett säkrare system - snabbare tillgång när något händer och mer kontroll.
Spara pengar - med datagolv får man ett effektivare och bättre system.

Vi hjälper till i alla steg

Vi har många års erfarenhet av lyckade datagolvsinstallationer - kontakta oss gärna via formuläret nedan för en förutsättningslös kontakt.Kontakta oss för mer information och prisuppgift